Грижите се за човек с Паркинсон – помислете и за своите чувства

Грижите се за човек с Паркинсон – помислете и за своите чувства

В ранния стадий на Паркинсон

Ако сте заети да се грижите за болен от Паркинсон, като същевременно работите или се грижите за децата си, често нямате време да помислите за себе си. Важно е обаче да си дадете сметка за чувствата си.

Може да е необходимо време и чужда подкрепа, за да:

 • разберете и свикнете с паркинсоновата болест;
 • контролирате стреса, който заболяването може да причини;
 • привикнете да живеете с промените, които заболяването може да внесе в личните Ви взаимоотношения, отношенията ви с други хора и в работата Ви;
 • не позволите на паркинсоновата болест да поеме контрол над живота Ви;
 • осъзнаете, че се справяте добре като болногледач.

Начинът, по който се чувствате, зависи от взаимоотношенията Ви с човека, за когото се грижите, и това как той контролира симптомите си. Преди, а дори след поставянето на диагнозата, може да изпитвате някои от следните чувства:

 • отрицание – когато Ви е трудно да приемете ситуацията – може да забелязвате симптомите и въпреки това да се опитвате да ги игнорирате;
 • тъга или депресия;
 • страх за бъдещето;
 • умора – чувство на изтощение;
 • обърканост относно променената ви роля във вашите взаимоотношения с болния (особено, ако този болен е ваш съпруг/съпруга);
 • гняв – може да се питате защо това се случва на Вас, или може да търсите кого или какво да обвините;
 • вина – може да чувствате, че не правите достатъчно за лицето, за което се грижите, или да се притеснявате, че повече се тревожите за промените в собствения Ви живот;
 • несигурност – чудите се дали не би могло да направите повече за човека с Паркинсон;
 • тревоги, свързани с пари и финансови въпроси.

Трудности могат да възникнат и когато Вие и човека, за когото се грижите, сте на различни етапи от процеса на приемане на диагнозата. Единият от вас може да иска да погледнете реалността в очите и да съберете информацията, от която се нуждаете, за да продължите напред, а другият може още да е на етапа на отрицанието.

Вашите чувства и подкрепа с прогресирането на Паркинсоновата болест

Грижи за взаимоотношенията ви

С прогресирането си паркинсоновата болест може да промени живота на обгрижващото лице толкова, колкото и живота на обгрижвания. Може да настъпи момент, в който да осъзнаете, че ролята Ви се е променила и от партньор, съпруг, роднина или приятел, вече сте станали болногледач.

 • Възможно е проблемите, свързани с комуникацията – загубата на изражението на лицето или намалялата сила на гласа, да се отразят върху взаимоотношенията, тъй като често може да се сбъркат за лошо настроение или депресия.

Ако се грижите за партньор/съпруг/съпруга:

 • Може да се наложи да свикнете с различни роли в рамките на досегашните ви взаимоотношения.
 • Ако сънят Ви е нарушен, това може да означава, че се налага да спите отделно. Много е важно да си осигурите достатъчна почивка.
 • Паркинсоновата болест може понякога да се отрази върху сексуалния живот.

Контролиране на стреса и напрежението – няколко полезни съвета:

 • Винаги, когато можете, планирайте напред, за да минимизирате несигурността.
 • Приемете чувствата си и разговаряйте за това какво правите и какво чувствате с човека, за когото се грижите, с роднини, приятели или други хора, които са в подобна ситуация.
 • Дайте ясно да се разбере какви задачи ще поемете и какви не желаете да изпълнявате – това предпазва от нереалистични очаквания и натрупване на негодувание.
 • Окуражавайте самостоятелността – важно е да оставите човека, за когото се грижите, да бъде възможно най-самостоятелен, дори и това да е свързано с отделянето на много повече време за ежедневните задачи.
 • Грижете се за себе си и отделете време за себе си – грижете се да не пренебрегвате собственото си здраве и качество на живот и приемайте подкрепа от другите. Може да се наложи да организирате така нещата, че понякога някой друг да гледа човека, за когото се грижите.

Подкрепа в спешни случаи

Сигурно се притеснявате какво ще се случи с човека, за когото се грижите, ако внезапно се разболеете или друг роднина или приятел се нуждае от Вашата подкрепа. Ето защо:

 • Дръжте списък с важни телефонни номера на видно място.
 • Поговорете със своите роднини или съседи каква евентуална подкрепа биха могли да Ви окажат в спешен случай.
 • Помислете дали да не дадете ключ на доверен съсед или близък, който да има достъп до дома Ви в случай на спешност.

Свързани новини