Грижи при късните стадии на болестта на Паркинсон

Близките на страдащите от болестта на Пaркинсон са поставени пред големи предизвикателства. Поради хроничния, прогресиращ характер на заболяването, симптомите стават все по-тежки с времето, но усещането е индивидуално за всеки болен.

За късен Паркинсон се приема болестта в четвърти и пети стадий по класификацията на Хен и Яр:

Четвърти стадий– на този етап болестта на Паркинсон е стигнала до етап на инвалидизация. Пациентите могат да ходят и стоят прави, но изпитват значителна слабост. Част от тях използват бастун. Особеността, която отличава този стадии е необходимостта от помощ при всекидневните задължения.

Пети стадий – Това е най-напредналият етап и е белязан от неспособност на болния да става от стол или от легло без чужда помощ. Освен това се наблюдават чести падания при изправен стоеж или при промяна на посоката. Тогава страдащите се нуждаят от постоянно наблюдение. Освен това болните вече страдат от халюцинации и деменция.

Помощ и грижи в късните стадии на болестта на Паркинсон

Както стана ясно, при късните фази на заболяването има значителна промяна в подвижността на болния и по тази причина се изисква повишено внимание от страна на близките, дори при най-простите всекидневни действия. Важно е, те да имат предвид, че помагайки трябва да се грижат и за собствената си безопасност. Ето защо е добра идея да се консултирате с опитен физиотерапевт.

Характерно за болестта на Паркинсон е т. нар.  „замръзване”, тоест временна неспособност за движение. Това се случва най-често при заобикаляне на дадено препятствие или при смяна на посоката на действието и е главна причина за падане От помощ в такъв случай е да дадете на Вашия близък ориентир с помощта на звуков сигнал или насочване със светлина от фенерче например.

За засегнатите от болестта на Паркинсон ежедневни задачи като обличането изискват голямо усилие. За да улесните този процес, на първо място трябва да дадете на Вашия близък достатъчно време. Освен това може да приготвите дрехите предварително и да предвидите поставянето на дрехите да съвпада с времето, когато лекарствата действат.

Храненето също представлява предизвикателство, тъй като болните от Паркинсон често имат затруднения в преглъщането. Меки храни като яйца, плодове и почистена риба са подходящи в такива случаи.

Психическата нагласа на засегнатите от заболяването също се променя, като може да се появят симптоми на депресия, тревожност, объркване и компулсивни постъпки. При достигане на късна фаза може да се развие и деменция. Тези промени са притеснителни както за болния, така и за неговите близки и по тази причина е необходимо да уведомите навреме лекуващия лекар.

Стрес за близките

Повишените изисквания и отговорност към семейството и приятелите засягат и техния начин на живот. Не бива да се притеснявате да поискате помощ, както от медицински специалист, така и от близки и от групи за подкрепа за да избегнете социално изключване.

Свързани новини