Да се грижим за болен от паркинсон

Да се грижиш за болен от паркинсон

22 март 2017 г.

С изразите „болногледач“ или „обгрижващо лице“ определяме всеки, който помага и се грижи за болен от паркинсон без заплащане. Може да не гледате на себе си като на „болногледач“, защото считате това, което правите, за част от живота си на партньор, съпруг, съпруга, син, дъщеря, приятел или роднина.

Ролята ви на болногледач

Човек, който току-що е диагностициран с болест на Паркинсон може да не се нуждае от помощ в ежедневните дейности, но за него може да е важно да има емоционална подкрепа и някой, с който да поговори.  

Симптомите на паркинсоновата болест се променят с времето и следователно грижите за болния от паркинсон също ще трябва да се променят. С течение на времето и прогресирането на паркинсоновите симптоми, лицето, за което се грижите, може да започне да разчита повече на вашата подкрепа. Ето защо е важно да знаете как да получите помощта, от която се нуждаете в ролята си на обгрижващо лице.

Научавайки колкото е възможно повече за паркинсовата болест ще ви помогне да разберете какъв вид грижи са необходими и как да организирате лечението на паркинсон. Нашата информация относно това как прогресира паркинсоновата болест и за живота с паркинсон може да ви бъде от помощ, когато преценявате от какво се нуждае човекът, за когото се грижите, и когато се подготвяте за промени.

Адаптиране към паркинсоновата болест

Не всички болни от паркинсон имат едни и същи симптоми и симптомите не се проявяват в определен ред, не прогресират с една и съща скорост или по един и същи начин. Много хора откриват, че заболяването им се отразява различно всеки ден, дори всеки час. От какъв вид помощ ще има нужда лицето, за което се грижите, зависи от това как се проявява заболяването при него, кои ежедневни задачи го затрудняват и с какви ресурси за подкрепа разполага. Много от хората, страдащи от паркинсонова болест, остават самостоятелни в продължение на много години след поставяне на диагнозата, при все че се налагат промени в някои дейности, за да бъдат по-лесни за извършване.

Вашето отношение може да бъде от огромно значение за това как човекът, за когото се грижите, се справя с живота си на болен от паркинсон.

Запомнете:

  • поощрявайте болния от паркинсон да води възможно най-активен и нормален живот;
  • дайте му възможност самостоятелно да извършва някои дейности, дори и да отнема повече време;
  • имайте предвид, че симптомите на паркинсоновата болест се променят много и помощта, от която обгрижваното лице се нуждае, също ще се променя, не само ежедневно, а ежечасно – в един момент болният може да върши всичко, а в следващия се нуждае от повече помощ и почивка;
  • питайте каква помощ им е необходима.

Медикаменти при болест на Паркинсон

С медикаментите за лечение на паркинсоновата болест могат да бъдат свързани едни от най-големите притеснения в ежедневието на болния от паркинсон. Човек, който страда от това заболяване, може да има сложен лекарствен режим и да приема множество различни таблетки в точно определени часове всеки ден. Да отговаряш за даването на лекарствата може да бъде малко фрустрираща задача, особено с прогресиране на заболяването. За да си помогнете, се обърнете към своя личен лекар, специалист или фармацевт, за да проучите по-добре видовете медикаменти и кога се приемат.

Импулсивно и компулсивно поведение

Импулсивното и компулсивното поведение е страничен ефект от някои антипаркинсонови медикаменти. Въпреки че сравнително малък брой хора имат такива прояви, този вид поведение може да окаже огромно въздействие върху самия болен и хората около него. Понякога хората с такова поведение може да не осъзнават, че имат проблем, така че ако забележите нещо необичайно – важно е веднага да го обсъдите с медицински специалист.

Грижи за болен с деменция

Както и паркинсоновата болест, така и деменцията е прогресиращо заболяване, чиито симптоми се променят с времето. При различните хора деменцията прогресира с различна скорост и видът на помощта, подкрепата и грижите, от които болният с деменция се нуждае, също се променят с времето.

Курсове за болногледачи

Има курсове за болногледачи, които разглеждат практически и емоционални проблеми, с които всеки болногледач се сблъсква в ежедневието си и които предлагат възможности за усвояване на нови умения и за среща с други лица, които полагат грижи за болни.

Подкрепа от здравни специалисти и социални работници

Има много здравни специалисти и социални служби, които могат значително да помогнат за подобряване на качеството на живот на човек с болест на Паркинсон. Част от тях предоставят услуги също и директно на обгрижващите лица. Колкото повече специализирана помощ и подкрепа получава лицето, за което се грижите, толкова по-способни ще бъдете да поддържате ролята си на източник на подкрепа за това лице. Затова е важно да знаете какви специализирани ресурси могат да бъдат от помощ на лицето, което обгрижвате.

Източник: https://www.parkinsons.org.uk/content/caring-someone-parkinsons

Свързани новини