Движение

Движението помага

Движението помага

Ключова част от терапията на паркинсон са физическите упражнения, които помагат да се намалят треперенето и сковаността на мускулите. Ето някои полезни упражнения, които биха помогнали за мускулния тонус на болния, предоставени от Васил Настев, борещ се с болестта от години.

– Упражнения за подпомагане на общата подвижност, ставането, ходенето и други движения:

 1. Легнете по гръб. Сгънете първо едното коляно, след това другото, като стъпалата остават плътно прилепнали към леглото. Изпънете силно ръцете встрани. Притиснете стъпалата силно надолу и опитайте да повдигнете бедрата. Върнете се бавно в изходно положение.
 1. Отново легнете по гръб, след това притиснете коленете си едно към друго, залюлейте ги на една страна, като се опитате да докоснете матрака с тях. Върнете ги в средно положение и повторете упражнението на другата страна. Бавно върнете коленете отново в средата.
 1. Седнете на табуретка и леко разтворете краката. Прасците не трябва да се свиват. Стъпалата трябва да са опрели здраво на пода. Опитайте се да изправите гърба си, като оставите ръцете да висят отстрани на тялото. Повдигнете едното стъпало от пода и обхванете коляното към себе си, като едновременно с това навеждате бавно главата към него. Бавно се върнете в изходно положение. Старайте се да държите гърба си изправен.
 1. От същата изходна позиция повдигнете двете си пети от пода, колкото можете по-високо, и после ги спуснете отново долу. Повторете същото с пръстите на краката. След това повдигайте едновременно петата на единия крак и пръстите на другия в редуващи се движения.
 1. Отново от същата позиция изпънете единия си крак напред и стъпалото нагоре, така че само петата да се допира до пода. Държейки крака изпънат, наклонете пръстите си към пода.
 1. Същата изходна позиция – правете с едната ръка широки кръгове до тялото, като следите с очи движението на дланта. Изпълнявайте последователно с двете ръце.
 1. Отново седнали кръстосайте ръце пред тялото, опишете широк кръг над главата и ги съберете отново долу. След това поставете ръце зад гърба си и плеснете с тях. Протегнете ръце напред, колкото можете, и плеснете с тях. Накрая протегнете ръце встрани и нагоре и плеснете с тях над главата. Опитайте се да повторите всяка част от това упражнение.
 1. Седнете на табуретка, раздалечете стъпалата си, като изнесете едното стъпало малко пред другото. Съберете ръцете отпред. Повдигнете едновременно едната ръка и противоположния й крак (например дясна ръка и ляв крак) и отново ги върнете в изходно положение. Повторете същото и на другата страна. По време на упражнението отблъсквайте пръстите на краката от пода, колкото можете по-силно, и люлейте ръцете си назад-напред покрай тялото.
 1. От същата позиция (седнали на табуретка с раздалечени стъпала) протегнете сключените си ръце, повдигнете се от табуретката и станете. Колкото по-напред изнесете тялото си, като оставите тежестта да падне над стъпалата, толкова по-лесно ще ви бъде да се повдигнете от седалката и да се изправите.
 1. Застанете прави с гръб, опрян до стената. Стъпалата са леко раздалечени, коленете изправени. Повдигнете протегнатите си встрани ръце и ги притиснете към стената. Преместете едната ръка към другата, като я протягате, колкото може по-силно. Опитайте се да останете за момент в това положение. Върнете се в изходна позиция.
 1. Застанете с гръб, опрян до стената, с раздалечени стъпала и изправени колене. Дръжте гърба си опрян до стената и повдигайте ръце успоредно над главата на разстояние, колкото е широчината на раменете. Без да отделяте гърба си от стената, опитайте да се протегнете силно. Може също да плеснете с ръце.
 1. От същата позиция – ако ви е трудно да повдигнете ръцете, обърнете се с лице към стената, сключете длани и ги изтеглете нагоре по стената, докато е възможно.
 1. Ходете на място, без да се придвижвате напред. Отблъсквайте стъпалата си силно от пода. Започнете бавно, след това постепенно увеличете темпото. Ако ви е трудно да стоите прав, помогнете си с два стола като се хванете за облегалките. Сега тръгнете напред – ако успете, после тръгнете назад: 3-4 стъпки напред, после 3-4 стъпки назад.
 1. Опитайте се да вървите около маса – първо напред, после назад. Старайте се да повдигате стъпалата.
 1. Разхождайте се всеки ден на открито. Трябва да се опитвате да държите ръцете си в ритъм с ходенето. Когато десният крак прави крачка напред, лявата ръка също се изнася напред и обратно. Една весела песен или ритъм може да ви ободрят – това би подобрило и дишането.

Упражнения за ръце

 1. Търкайте дланите на ръцете си една в друга.
 1. Свийте ръцете в юмруци. Изпънете и разперете пръстите. Изтеглете разперените пръсти на едната ръка през тези на другата.
 1. Опитайте се да имитирате движенията при миене на ръце.
 1. Очертавайте с ръце големи кръгови движения върху повърхността на масата.
 1. Търкаляйте топка по маса с ръка отдясно наляво и обратно. Търкаляйте топка с ръце, отдалечавайки я от себе си и обратно.

Упражнения за лице:

За да можете да контролирате движенията си, най-добре е да седнете пред огледалото.

 1. Свийте устни. Поемете въздух и издишайте, без да променяте положението на устните си.
 1. Редувайте изтегляне на устните встрани и свиване напред.
 1. Изтеглете долната си челюст напред и направете нацупено изражение.
 1. Силно стиснете очи. Отворете ги и едновременно с това повдигнете вежди. Издуйте бузи и изтласкайте въздуха през устата, като държите устните си леко разтворени.
 1. Притиснете, но не докрай, ноздрите си с показалците на двете си ръце и вдишвайте. Издишайте през устатата.
 1. Изплезете леко език и се опитайте да докосвате десния и левия ъгъл на устата си в бърза последователност.