Защо денталното здраве е важно при пациентите с Паркинсон?

Поддържането на добра зъбна хигиена е много важно при страдащите от болест на Паркинсон, тъй като заболяването би могло да усложни стоматологичната помощ. Ето защо повишеното внимание към състоянието на устната кухина е от ключово значение за качеството на живот на тези пациенти.

Ето и някои особености при пациентите с болест на Паркинсон:

На първо място заболяването променя функцията на дъвкателните мускули и на мускулите на езика. Това от своя страна повлиява на хранителните навици и на качеството на живот на страдащия.

Сравнително често срещани са и затрудненията с преглъщането. Ролята на здравите зъби е да осъществяват по-лесно сдъвкване на храната, а когато съзъбието е увредено, тя остава несдъвкана и преглъщането й води до задавяне, което от своя страна може да има за последствие развитието на животозастрашаваща пневмония, поради попадане на храна в дихателните пътища.

От своя страна пародонтозата нарушава прикрепващия апарат на зъбите. При развитието на кариес, инфекцията от зъба прониква по-лесно към синусите и от там в кръвообращението, откъдето може да се разпространи в цялото тяло.

Особено чувствителни към бактериални инфекции са медицински устройства, поставени в тялото като ставни протези, пейсмейкъри, изкуствени сърдечни клапи и стентове, а променената имунна система при болестта на Паркинсон спомага допълнително за развитието на инфекциозни процеси.

Поради споменатите причини, спазването на стриктна зъбна хигиена и редовните посещения при стоматолог са от особено значение за поддържането на здравето и доброто качество на живот при страдащите от болест на Паркинсон.

Д-р Деян Попов

Свързани новини