За нас

logo Toni

Сдружение с нестопанска цел „Национална организация на болните от късен Паркинсон“ – НОБКП, е непартийно, доброволно, независимо сдружение на хора болно от късен Паркинсон и техните семейства.

Цели на НОКБП:

 • Защита на правата на болни от късен Паркинсон;
 • Подпомага, обединява, насърчава и информира болни от късен Паркинсон и адаптирането им към обществото;
 • Подпомагане професионалното развитие на квалификация на изследователите и медиците в областта, свързана с диагностика, лечение и рехабилитация на болните от късен Паркинсон.
  Председател: Ева Констатинова
  Телефон:
  +359888310776
  Антон Константинов, e-mail: tonydk@mail.bg

 

logo Parkinson 2 (1)Сдружението за достоен живот на паркинсониците в България е регистрирано с решение по Ф.Д. 11022 от 2003г. на Софийски градски съд. То е сдружение с идеална цел в обществена полза. За председател на Управителния съвет е избран господин Васил Настев.

СДЖПБ подпомага най-вече информационно страдащите от БП. За целта започна издаването на печатен орган – списание „Сетива”. През изминалата година бяха издадени два безплатни наръчника за пациентите с БП.

 

logo Parkinson 2 (1)Националният алианс на хора с редки болести (НАХРБ) е неправителствена организация, ангажирана с проблемите на хората, страдащи от редки заболявания.
Алиансът е създаден през 2007 г. от представители на 8 заболявания, за да защитава правата им и да съдейства за подобряване профилактиката, диагностицирането, лечението, рехабилитацията и качеството им на живот. Към края на 2013 г. НАХРБ е ангажиран с проблемите на 53 заболявания.
Чрез дейността си се стреми да повишава информираността на обществото за нуждите на хората с редки болести. Взаимодействието със законодателните и здравни институции е насочено към осигуряване на адекватно и равнопоставено лечение и грижа за пациентите.
Председател на Националния алианс е г-н Владимир Томов.

 

 

 

 

Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза”Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза” е организация, която е краен резултат от сливането на двете предходни асоциации- за двигателни нарушения и множествена склероза. Асоциацията за двигателни нарушения беше основана през 2003 г, а тази по Множествена склероза през 2004 г.

 

 

 

АРМОAсоциацията за Развитие на Медицинската Общност е самостоятелна, независима, неполитическа, неправителствена организация. Динамичните процеси на развитие на обществото през последните 20 години, изграждането на Европейското пространство за висше образование, което доведе до отваряне на работния пазар в Европейския Съюз, все по-силно засилващата се урбанизация, застаряването на популацията, както и на кадрите в здравеопазването, поставя пред българското здравеопазване важни въпроси за решаване. АРМО беше създадена в отговор на естествения стремеж към непрекъснато развитие и усъвършенстване на младите лекари в България. Липсата на сигурност и ясна перспектива на младите лекари доведе до масовото напускане на млади лекари от България. Големият обществен натиск за по-добро здравеопазване ни задължава да отстояваме и да работим за една по-добра система, в която работят и намират достойно развитие българските лекари.

 

 

 

AbbVieАбВи е действаща в глобален мащаб биофармацевтична компания, създадена през 2013 г., която разработва терапии за лечение на някои от най-сложните и тежки заболявания по света. Компанията е лидер в лечението на тежки автоимунни заболявания в областта на ревматологията, гастроентерологията и дерматологията, а също така на ХИВ/СПИН, хепатит С, късна болест на Паркинсон, инфекции при недоносени деца и други. АбВи има честта да подпомогне инициативата www.parkinson.bg и не носи отговорност за съдържанието на сайта.