Има ли връзка между кофеина и симптомите на Паркинсон?

Кафето не допринася за подобряване на двигателните симптоми на болестта на Паркинсон, показват последните изследвания.

Преди време екип от изследователи, начело с д-р Роналд Постума публикуваха интригуващо проучване в списание Neurology, според което кофеинът, в умерени количества, би могъл да подобри двигателните смущения при страдащи от болест на Паркинсон.

В последствие авторите на проучването правят ново изследване, в което проследяват пациенти, които знаят за заболяването си от 8 години и са на допаминергична терапия. Целта му е да се валидират резултатите от първото проучване.

Участниците са разпределени в две групи: първата, съставена от 60 души, получава 200 милиграма кофеин два пъти дневно, а втората, съставена от 61 човека, получава плацебо. В хода на проучването няма разлика между участниците по отношение на моторната симптоматика. Същевременно когнитивния спад и координацията на движенията в пространството са по-лоши при групата, приемаща кофеин и авторите не успяват да повторят резултатите от първото си проучване.

В крайна сметка данните, получени от изследвания показват, че най-вероятно няма връзка между приема на кофеин и подобряването на симптомите на невродегенеративното заболяване.

Въпреки това, при страдащите от болест на Паркинсон се смята, че пиенето на кафе няма здравни последствия.

Използван източник:

  1. Postuma RB, Anang J, Pelletier A, Joseph L, Moscovich M, Grimes D, Furtado S, Munhoz RP, Appel-Cresswell S, Moro A, Borys A, Hobson D, Lang AE. Caffeine as symptomatic treatment for Parkinson disease (Café-PD): A randomized trial. Neurology. 2017 Sep 27.

Свързани новини