Какво представлява допаминовата помпа?

Една от целите в лечението на болестта на Паркинсон е разработването на терапия, при която не е нужно приемането на таблетки през устата. Това стана възможно с одобрението от страна на Агенцията по храните и лекарствата в САЩ на устройство, наречено допаминова помпа.

Допаминът представлява вещество, което служи като посредник между различните елементи на централната нервна система и неговото отделяне е смутено при страдащите от болестта. Технологията на допаминовата помпа се състои в постоянно снабдяване на организма с това вещество, като по този начин се стимулират съответните рецептори в главния мозък. Освен това, с помощта на устройството вече няма нужда от сложния таблетен режим, който спазват пациентите с Паркинсон.

Първите доказателства за ефективността на устройството бяха представени миналата година като резултати от проучване, публикувано в списание Lancet Neurology. Изследването използва интрайейюнална помпа (поставена в тънкото черво) за инфузия на гел, състоящ се от карбидопа и леводопа. В рамките на експеримента, обхващащ 26 специализирани центъра в Германия, Нова Зеландия и САЩ, пациентите биват разделени в две групи. Едните получават таблетки с леводопа-карбидопа и допаминова помпа, а другите – допаминова помпа и плацебо, като и двете групи не знаят на какъв режим се лекуват. Важно е да се отбележи, че въпреки, че вътречревната помпа е поставена при всички участници, при само половината от тях тя работи и освобождава медикамент. За авторите най-важна е оценката на това колко време пациентите са в задоволително състояние през 4-те месеца от проследяването.

Резултатите показват, че пациентите с работеща допаминова помпа и взимащи плацебо са с по-малко епизоди на треперене и загуба на ориентация и координация от участниците на терапия с таблетки с неработещо устройство.

В момента допаминовата помпа е одобрена в 43 държави.

Един от големите недостатъци на устройството му е, че се поставя чрез перкутанна гастройейюностомия – процедура, при която малка тръба се поставя между стомаха и тънкото черво с помощта на малък отвор на коремната стена, който се затваря след процедурата. Тази тръбичка би могла да стане източник на инфекция. Самото устройство изглежда по следния начин:

Допаминовата помпа има следните особености:

  • Актуалните в момента помпи изискват носенето на външно устройство
  • Апаратът изисква зареждане с допаминови касети веднъж или два пъти дневно
  • Допаминовите касети са с големина приблизително на мобилен телефон и животът им е 14-16 часа
  • Дори и при работеща помпа, някои пациенти се нуждаят от две касети или от допълнителна терапия с таблетки през нощните часове.
  • Устройството трябва да се поддържа внимателно от квалифициран персонал
  • Тръбата, намираща се в стомаха, трябва редовно да бъде наблюдавана за наличието на инфекция от медицинско лице
  • Все още не е ясно дали пациентите с деменция с подходящи кандидати за допаминова помпа
  • Лечението с допаминовата помпа е заместително и не води до излекуване, нито до намаляване на допълнителните нарушения, свързани с говора и походката

Свързани новини