Какво представлява паркинсоновата болест

53ecaab1ca13ca45ec3836207206a38c

Какво представлява паркинсоновата болест

Паркинсоновата болест е прогресиращо невродегенеративно заболяване. Това означава, че заболяването причинява проблеми в мозъка и се влошава с времето. Хората, които страдат от Паркинсон, имат недостиг на химикала допамин, защото нервни клетки в мозъка, които го произвеждат, са умрели. Без допамин движенията се забавят и е необходимо повече време за извършване на различни дейности.
Здравните специалисти често говорят за различни „етапи“ или „стадии“ на заболяването. Паркинсоновата болест може най-общо казано да бъде разделена на следните стадии:

Ранен стадий или „стадий диагностициране“: когато човек започне да изпитва симптомите, поставят му диагноза и след това приема заболяването си.

Живот със заболяването или „стадий на поддържане“: симптомите се контролират, в най-честият случай медикаментозно.

Напреднал стадий: често наричан „комплексна фаза“: симптомите стават комплексни, което води до затруднения в самообслужването и извършването на ежедневни дейности като обличане, къпане, а често и хранене.

Палиативен стадий: болният през повечето време е прикован към леглото и има нужда от 24-часови грижи от страна на своя болногледач.

Паркинсониците се намират в различни стадии на заболяването за различни периоди от време.

Какво е напреднал Паркинсон?
Въпреки че няма определена дефиниция за него, с напреднал или комплексен Паркинсон обикновено се обозначава фазата, в която паркинсоновите симптоми започват съществено да се отразяват на начина на живот. Понятието няма нищо общо с вашата възраст или от колко време страдате от това заболяване.
В този стадий на заболяването може вече да не е възможно да продължавате както преди и да се наложи да влагате повече усилия за изпълнение на задачи, които преди сте могли да извършвате лесно и бързо. Това е моментът, в който е необходимо да се направят промени в работата, домашните задължения или личните взаимоотношения.
Може също така на този етап антипаркинсоновите медикаменти, които към този момент се приемат основно през устата, да станат по-малко ефективни за овладяване на симптомите ви или страничните им ефекти да надхвърлят ползите от тях. Възможно е също така режимът ви на вземане на лекарствата да се усложни.
Хората с напреднал Паркинсон може също да станат по-малко независими и да се нуждаят от помощ в ежедневието си, защото с намаляване на ефективността от терапията състоянието не се контролира толкова добре.

Как прогресира Паркинсон?
Трудно е да се предвиди как състоянието ви ще прогресира, тъй като темпът на напредване и начинът, по който прогресира, са различни при различните хора. Не всички паркинсоници имат един и същ „пакет“ симптоми. Симптомите, които човек може да има, начинът, по който му се отразяват, и колко бързо ще се развие заболяването, са различни при всеки отделен човек. Симптомите може да се променят в хода на заболяването, но няма определен ред, по който се проявяват във времето.
Паркинсоновата болест може да ви засяга по различен начин в различните дни и дори в различните часове от денонощието. Някои дни ще бъдат по-добри от други. Може в някои дни да успеете да свършите повече неща, а в други – не толкова. Това представлява предизвикателство по отношение на обгрижването, но с правилната помощ много от симптомите могат да бъдат контролирани.

Кой може да ви помогне?
Важно е да поговорите със своя личен лекар и да поискате да ви насочи към специалист с опит в лечението на Паркинсон във връзка с тези проблеми. Той може да направи промени в медикаментозната терапия, така че да имате най-голяма полза от своето лечение при възможно най-малки странични ефекти.
Целта на вашия лекар-специалист ще бъде да намери най-добрата комбинация от терапии, която ще ви помогне да контролирате симптомите възможно най-добре. Това включва както двигателните симптоми – проблеми, които засягат движенията ви – така и недвигателните, като проблеми с комуникацията или емоционални проблеми. Този специалист също така може да ви насочи към други здравни специалисти, които ще ви помогнат с друг вид терапии.

Свързани новини