Кръвен тест може да помогне за потвърждаване на диагноза болест на Паркинсон

Кръвен тест може да помогне за потвърждаване на диагноза болест на Паркинсон

15 март 2017

Паркинсоновата болест е комплексно и многолико заболяване, при което е възможно да се проявят множество различни моторни и немоторни симптоми. В началните етапи понякога е трудно да се определи дали симптомите се дължат на паркинсон или на атипичен паркинсонизъм – състояние, което се характеризира с някои от същите двигателни симптоми като тези на паркинсоновата болест (тремор, забавяне в движенията, скованост).

Понастоящем не съществува кръвно или образно изследване, което да помага за диагностициране или диференциране на тези заболявания. Ранното диагностициране обаче е важно, защото лечението и прогресията на атипичния паркинсонизъм се различават от тези на болестта на Паркинсон.

Едно ново проучване, публикувано в списание Neurology, сочи, че изследването на нивата на един определен протеин в кръвта може да помогне за разграничаване на паркинсоновата болест от определени атипични паркинсонови синдроми (кортикобазална дегенерация, множествена системна атрофия и прогресивна супрануклеарна парализа).

Изследователите са установили, че количествата на един протеин в нервните клетки, наречен нискомолекулен неврофиламент (NFL), са по-големи при хора с атипичен паркинсонизъм, отколкото при хора с паркинсонова болест или такива, които не страдат от нито едно от двете заболявания. При все, че тези резултати са обещаващи, изследователите предупреждават, че тестът не е готов за ползване в клинични условия за диагностициране на паркинсонова болест и че той не помага за диференциране между различните атипични паркинсонови синдроми. Следващата стъпка е резултатите от теста да се потвърдят с изследвания, включващи по-големи групи от хора.
Идентифицирането на обективна мярка – или биомаркер – за паркинсоновата болест, като протеинът-обект на това проучване, би позволило по-ранно диагностициране, по-добро проследяване на прогресирането на болестта и по-ефективно изпитване на нови терапии. Изследователите работят за разработване на надеждни стандартизирани тестове за NFL  и за използването им в революционното обзервационно проучване на фондацията на Майкъл Дж. Фокс The Parkinson’s Progression Markers Initiative (PPMI), което се опитва да валидира биомаркери за паркинсоновата болест. Работа по NFL се очаква да започне тази година.
 Източник: https://www.michaeljfox.org/foundation/news-detail.php?blood-test-may-help-confirm-parkinson-diagnosis

Свързани новини