Ново средство за ранно диагностициране на Паркинсон

Паркинсоновата болест е второто по честота невродегенеративно заболяване след болестта на Алцхаймер. Тя се характеризира с промени в двигателния контрол, като тремор, но може също да включва и различни недвигателни симптоми – объркване, тревожност, депресия, запек и др. Между 7 и 10 милиона души по света са засегнати от болестта.

Диагностицирането на болестта на Паркинсон, особено в ранния стадий и в лека форма, е трудно и в момента няма стандартни тестове за установяване на това заболяване. Дали човек е болен или не се определя основно на базата на предоставената от пациента клинична информация и резултатите от неврологичния преглед. Една от най-добрите възможности за подобряване на диагностирането е разработване на надежден тест за идентифициране на биологичен маркер, чието присъствие подсказва за наличие на заболяването.

Изглежда, че учените са на път да открият такова средство. Наскоро докторант от Еврейския университет в Йерусалим, представи разработения от него „липиден тест ELISA“ – ново диагностично средство, което може да доведе до по-ранно откриване на паркинсоновата болест и по-добро проследяване на прогресирането на заболяването и терапевтичния отговор при пациента.

Как действа тестът ELISA

При тестът ELISA се определя наличието на един специфичен протеин, наречен алфа-синуклеин. Този протеин е подходящ биомаркер, тъй като е тясно свързан с тъканите, които имат отношение към паркинсоновата болест, и неврологичните пътища, по които се „движи“ заболяването, причинявайки характерните си симптоми.  

Учените са обнадеждени, тъй като тестът ще може да идентифицира болестта в съвсем ранен стадий, което ще помогне за по-добрия контрол и за забавяне на инвалидизиращите последици от болестта.  В допълнение ELISA е минимално инвазивен и разходоефективен метод.

Свързани новини