Паркинсон променя емоциите и гони съня. Немоторните симптоми на заболяването

Паркинсон променя емоциите и гони съня. Немоторните симптоми на заболяването

Болестта на Паркинсон най-често е свързвана с физически или т.нар. моторни симптоми, по-характерни от които са треморът, промените в походката, общото забавяне на движенията и други. Заболяването обаче е съпътстването и от промени, които нямат физическо изражение и се изразяват в когнитивни, невро-поведенчески и други проблеми. Те се различават един от друг, но попадат в общата група на т. нар. немоторна симптоматика на Паркинсон. Въпреки че някои от тях не са особено разпознаваеми и рядко биха били отдадени точно на Паркинсон, продължителната им изява би могла да подскаже за подобен проблем. Изследванията показват, че има хора, които развиват определени немоторни симптоми (напр. депресия, проблеми със съня, загуба на обоняние), години преди да получат диагноза Паркинсон.

Емоции

Немоторните белези при Паркинсон са свързани най-често с когнитивни проблеми като промяна в настроението, загуба на самоконтрол, апатия, чувство за безпокойство, тревожност, пристъпи на раздразнение и гняв.Те биха могли да се развият и до депресия, която е сочена за един от най-честите нервнопсихиатрични симптоми, открити при пациенти с тази диагноза. Симптоматиката, дължаща се на депресията, при пациенти с Паркинсон, е различна, но най-често те изпитват безпокойство, песимизъм, ирационалност, връхлетени са от суицидни мисли, без обаче да имат суицидно поведение. В някои случаи може да се стигне и до халюцинации, но те обикновено се наблюдават при пациенти, страдащи по-дълго от Паркинсон, както и при такива в по-напреднала възраст.

Зрение, памет, сън

Проблемите с очите като усещане за сухота, замъглено или двойно зрение, също могат да подскажат за диагнозата. Често срещани при болните от паркинсон са и нарушенията със съня, като над 40% от хората с тази диагноза споделят за инсомния (невъзможност за заспиване), както и влошено качество на съня. Влошената памет и концентрация също се нареждат сред немоторните белези на заболяването.

При Паркинсон  често се наблюдава и промяна на гласа на болния, като той става по-тих и дрезгав. В спектъра на този тип симптоми се нареждат и загубата на обоняние, повишено слюноотделяне, обилно изпотяване, особено на дланите и стъпалата, без сериозно физическо натоварване. Типични немоторни симптоми при Паркинсон са още наличие на мазна кожа, сексуална дисфункция, нарушения на стомашно-чревния тракт – запек или диария, както и уринарни проблеми. Към тази група симптоми попада и т. нар. ортостатична хипотония – състояние, при което кръвното налягане се понижава най-малко с 20 mmHg за систоличното налягане и най-малко с 10 mmHg за диастоличното налягане при изправяне от седнала или легнала позиция. Постоянно усещане за болка от различно естество, умора, липса на сили и отпадналост, както и непоносимост към студ или горещина са сред другите подобни белези.

 

Свързани новини