Помощ от здравни специалисти

Помощ от здравни специалисти

Има много специалисти, които могат да бъдат от голямо значение за промяната в качеството на живот на човек с Паркинсон. Много от тях предоставят също услуги и директно на обгрижващите лица.

Колкото повече специализирана подкрепа получава лицето, за което се грижите, толкова по-добре ще можете да изпълнявате своята роля на болногледач. Затова е важно да познавате различните специалисти, които могат да помогнат на човека, за когото се грижите.

Тези специалисти в различни области на здравните и социалните грижи съставляват един „мултидисциплинарен екип“. В качеството ви на обгрижващо лице вие сте важна част от мултидисциплинарния екип и споделянето на вашия опит и умения със специалистите ще им помогне да направят най-доброто за човека, за когото се грижите. А може също да помогне и на други хора с Паркинсон.

Вашият личен лекар, лекари-консултанти или други здравни специалисти или експерти по социални грижи могат да посочат хора, които да помогнат на вас и на лицето, за което се грижите. А можете и сами да потърсите и да се свържете с такива специалисти.

Кой може да ви помогне?

Специалисти или организации, които могат да помогнат, са:

Здравни специалисти, лекари-консултанти и общопрактикуващи лекари

Те имат директно влияние върху опазването на здравето на лицето, за което се грижите, и могат да ви насочат към други услуги.

Физиотерапевтите използват физически средства за лечение, включително физически упражнения, за да се помогне за облекчаване на сковаността на ставите и за възстановяване на силата и подвижността на мускулите. Те също могат да ви консултират, в качеството ви на болногледач, относно безопасни начини за оказване на помощ, ако лицето, за което се грижите, има двигателни проблеми, и да ви дадат съвети за предотвратяване на падания.

Вашият личен лекар може да насочи вас или лицето, за което се грижите, към физиотерапевт, но можете и сами да се насочите към физиотерапевт, като позвъните в отделението по физиотерапия и рехабилитация на местната болница.

Логопедите/речевите терапевти се занимават с проблеми, свързани с комуникацията (говор, загуба на изражението на лицето и др.) и преглъщането. Те могат да помогнат на болния да подобри качеството на речта си и да минимизира проблеми като липса на сила на гласа или нарушена артикулация на речта.

Логопедът/речевият терапевт може също да работи с вас в качеството ви на обгрижващо лице, да помогне за подобряване на начина, по който комуникирате с болния, за когото се грижите.

Посъветвайте се със своя личен лекар или със специалист относно наличните ресурси в тази област на мястото, където живеете.

Диетолозите консултират по всички въпроси, свързани с хранене, диети и промени в телесното тегло. Личният ви лекар ще ви помогне да се свържете с диетолог.

Свързани новини