Потребности и права на хората, които се грижат за паркинсоници*

Потребности и права на хората, които се грижат за паркинсоници*

Може да не гледате на себе си като на „болногледач“, защото считате това, което правите, за част от живота си на партньор, съпруг, съпруга, син, дъщеря, приятел или роднина. Да признаете ролята си на болногледач обаче може да означава възможност да претендирате за социални облекчения и да получите достъп до здравни и социални услуги, които могат да ви бъдат от помощ.

Лицето, за което се грижите, има право на оценка от компетентните служби, с оглед на това да се прецени от какви услуги се нуждае. Ако редовно осигурявате помощ в голям обем, на вашите потребности, в качеството ви на обгрижващо лице, също може да бъде направена оценка. Изготвянето на такава оценка се извършва безплатно.

Оценки на обгрижващи лица

В качеството ви на лице, което се грижи за болен, нуждаещ се от постоянни грижи, вие имате право да бъде изготвена оценка на вашите потребности ако:

 • предоставяте редовно голям обем от грижи на друго лице (не е задължително да сте свързани с него);
 • лицето, за което се грижите, е изписано от болницата;
 • грижите се за дете с увреждания на възраст под 18 години.

Не е задължително да живеете при лицето, за което се грижите.

Оценката на вашите потребности се прави от компетентните органи отделно от оценката на потребностите на лицето, за което се грижите. Важно е да минете през тази процедура, защото тя се концентрира върху следното: дали можете да предоставяте грижи, какъв обем грижи предоставяте и дали желаете/сте в състояние да продължавате да предоставяте такива грижи. Оценката ще помогне на социалните и другите компетентни служби да ви предоставят подходящи услуги и подкрепа в ролята ви на обгрижващо лице.

Оценката ви дава следните предимства:

 • признава ролята ви на лице, което се грижи за болен, нуждаещ се от постоянни грижи;
 • дава ви точка за контакт, ако положението ви се промени;
 • предлага ви подкрепата, от която се нуждаете, за да сте способни да се грижите за друг.

Недостатъци:

 • не оценява как се грижите за друго лице;
 • решенията, които ви дава, не са стандартни и може да не ви помогнат;
 • не винаги предоставя услугите, които желаете.

 

При изготвянето на оценката се взема предвид:

 • откога предоставяте грижи;
 • колко часа седмично предоставяте грижи – това може да включва както времето, прекарано с лицето, за което се грижите, така и помощ при вземането на лекарства, придружаване до лекар и/или на други места, осигуряване на емоционална подкрепа;
 • каква помощ получавате в момента;
 • колко подходяща е ролята ви на болногледач с оглед на връзката ви с лицето;
 • колко „роли“ съвместявате (напр. дали сте също служител/работник или родител);

Резултатът от оценката може да бъде:

 • помощ за болния от паркинсон, което от своята страна означава помощ за вас;
 • помощни средства, които ще улеснят обгрижването;
 • информация за услуги или групи за подкрепа за вас.

 

Ако мислите, че се нуждаете от подкрепа, поискайте я. На вашите потребности в качеството ви на обгрижващо лице може да бъде направена оценка, дори и самото лице, за което се грижите, да не желае изготвяне на оценка на неговите собствени потребности. Не трябва да се чувствате принудени да поемете отговорност, с която не мислите, че можете да се справите.

*Забележка: Статията е преводна и обхваща проблем, който във Великобритания е решен чрез извършване на оценка на обгрижващите лица от страна на компетентните институции. Очаквайте скоро информация какви са правата и социалните придобивки, от които могат да се възползват грижещите се за паркинсоници в България.

Свързани новини