Приемът на нискомаслени продукти – по-голям риск от Паркинсон

Приемът на нискомаслени продукти – по-голям риск от Паркинсон

Консумацията на нискомаслени млечни продукти е свързана с по-голям риск от развитие на Паркинсон, показват данните от миналогодишно проучване.

„Тъй като търсенето на тези продукти е широко разпространено, решихме, че е важно да изследваме възможните последствия от тяхната употреба сред голяма популация от хора”, обяснява авторът на изследването д-р Катрин Хюз от факултета по обществено здраве към Харвардския университет.

Участниците в експеримента попълват въпросник на определен период от време в рамките на няколко години, като отговарят на въпроси, свързани с техния начин на живот и хранителен режим. Особено внимание е обърнато на честотата на консумиране на дадени храни, подредени в подразделения, като особен интерес представлява групата на млечните продукти.

Анализирани са данните от общо 80,000 жени и 48,000, които периодично попълват анкетата в хода на 25г. На края на проследяването изследователите документират 1000 случая на болест на Паркинсон и използват получените данни за да изчислят риска от появата на заболяването според консумацията на нискомаслени млечни продукти.

Като цяло, тази вероятност не нараства при приемането на пълномаслени млечни производни, но е по-голяма при употребата на нискомаслените. След необходимите преизчисления за пол, възраст и тютюнопушене, учените установяват, че рискът за развитие на болест на Паркинсон е 1.34 пъти по-висока при хората, включващи нискомаслени млечни изделия три пъти дневно, отколкото при другите участници.

Въпреки че някои храни са свързани с по-голяма вероятност за поява на заболяването, още няма точно обяснение за тази връзка, смятат изследователите. Според тях е важно да се отбележи, че честотата на болестта на Паркинсон в популацията от приемащите нискомаслени млечни продукти е ниска. Освен това, не се знае дали тяхната консумация се отразява на симптоматиката при пациентите, които вече са развили заболяването.

Става дума за сравнително малка промяна в честотата на болестта на Паркинсон, тоест не може да се каже на хората да спрат да консумират нискомаслени млечни изделия. Ползата от пълноценното хранене многкратно надвишава риска от развитието на болестта и това е един от основните изводи от изследването, заявява д-р Джеймс Бек от фондация „Паркинсон” в Ню Йорк.

Свързани новини