Прием на антиоксиданти и понижен риск от развитие на болест на Паркинсон

С цел определяне дали риска за диагностика на болестта на Паркинсон се редуцира при увеличен прием на антиоксиданти и общ неензимен антиоксидантен капацитет (ОНАК Hantikainen et al. анализират информацията от 43,865 участници (възрастов диапазон 18-94г.) от шведска кохорта. Авторите събират данни за приема на вит. Е, вит. С и бета-каротен и определят ОНАК на базата на анкета относно диетичните навици.

В хода на среден период на проследяване от 17.6  години, се регистрират 465 случая на болест на Пакинсон (БП). Консумацията на вит. Е в началото на проучването е обратно пропорционална на риска от развитие на ПБ през проследяването (HR за най-голямата в сравнение с най-малката четвъртина 0.68; доверителен интервал 95%, 0.52–0.90) като същата зависимост се наблюдава и спрямо вит. С  (HR 0.68; 95% CI, 0.52–0.89). Нито приемът на бета-каротен, нито ОНАК са свързани с риска от БП. 

Коментар:

Авторите правят заключението, че вит. Е и вит. С вероятно са важни фактори в намаляването на риска за БП. Проучването обаче има определени ограничения. Анкетата относно диетичните навици е използвана само в началото на изследването, което поставя въпроса дали приемът на въпросните витамини продължава в хода на проследяването. В допълнение, резултатите от изследването противоречат на тези от предходни проучвания на връзката между включването на хранителни добавки и риска от болест на Паркинсон. За момента не се препоръчва профилактична консумация на витамини в семейства с генетична предразположеност към БП.

Източник:

  1. Hantikainen E et al. Dietary antioxidants and the risk of Parkinson disease: The Swedish National March Cohort. Neurology 2021 Feb 9; 96:e895. (https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000011373)

Свързани новини