Речник на термините, свързани с Паркинсон

dictionary

Паркинсоновата болест има различни проявления в различните етапи на заболяването. Често това е свързано с използването на сложни и непознати термини. Затова решихме да ви улесним, като съберем на едно място най-често срещаните термини, когато говорим за Паркинсон.

Речник на термините, свързани с Паркинсон


Акинезия
Неподвижност, липса на способност за активни движения.

Антихолинергици
По-рядко предписван вид медикамент, от който може да има полза в по-ранните стадии на заболяването. Той блокира действието на невротрансмитера ацетилхолин, който помага за изпращането на съобщения от нервите към мускулите.

Брадикинезия
Забавяне на волевите движения – един от трите основни симптома на паркинсовата болест.

Когнитивни процеси
Познавателни процеси, включващи мислене и памет.

Импулсивно поведение
Импулсивното поведение е свързано с действия, които не са предварително обмислени, а са плод на моментен импулс. Често под въздействието на такъв импулс болният върши неща, за които след това съжалява. Пример за импулсивно поведение е пристрастяването към хазартни игри, преяждането, безконтролното пазаруване.

Компулсивното поведение
Компулсивното поведение е свързано с тревожността и се характеризира с появата на натрапчиви мисли. Пациентът започва да развива тревожност, основана на страха, че нещо лошо ще се случи с него или с неговите близки. Страдащият чувства, че принудително трябва да извършва ирационални, отнемащи време действия, за да отстрани тревожността. Някои от паркинсониците развиват сексуални натрапчиви мисли и стават хиперсексуални. Други стават зависими от различни действия като например подреждане на предмети по определен начин, непрекъснато миене на ръцете или избор на някой точно определен маршрут.

Инхибитори на ензима катехол-O-метил трансфераза (COMT)
Лекарствени средства, които облекчават симптомите на паркинсоновата болест като блокират ензим, който разгражда леводопа, и така удължават действието на леводопа.

Дълбока мозъчна стимулация
Вид хирургична интервенция, която се прилага за лечение на някои от симптомите на паркинсоновата болест.

Допамин
Невротрансмитер или вещество, което пренася сигнали в централната и периферната нервна система. Този химикал помага за контролиране на съобщенията, които мозъкът изпраща към мускулите, за да помогне на хората да извършат последователност от движения. Допамин също така подпомага някои процеси, свързани с мисленето и паметта.

Абстинентен синдром при допаминов агонист
Синдром, който се проявява, когато терапията с допаминов агонист внезапно бъде спряна или редуцирана.

Синдром на допаминовата дисрегулация
Проявява се при прием на по-голямо количество от медикамента, отколкото е необходимо за контролиране на паркинсоновата болест. Форма на импулсивно и компулсивно поведение.

Дисфагия
Затруднено поглъщане.

Дискинезия
Неволеви движения, често страничен ефект от продължителното приемане на антипаркинсонови медикаменти.

Дистония
Неволево движение, което се характеризира с продължителни мускулни контракции. Може да засегне различни части на тялото.

Феномен на „замръзване“
Симптом на паркинсовата болест, характеризиращ се с блокиране на движението, например когато някой спре внезапно, докато ходи, при говор, по време на хранене и т.н. При някои хора замръзването засяга също и мисловните процеси.

Антагонист на глутаматните рецептори (амантадин)

Медикамент, основно използван в комбинация с друго антипаркинсоново медикаментозно средство, който действа върху тремора и скованите мускули.

Халюцинации
Когато човек вижда, чува или чувства неща, които изглеждат реални, но всъщност са плод на неговия мозък.

Хипотензия
Ниско кръвно налягане.

Неволеви движения
Неконтролируеми движения, подобни на тикове, които може да засегнат цялото тяло.

Болест с дифузни телца на Леви
Деменцията при болест с телца на Леви (БДТЛ) е междинно звено между болестта на Паркинсон и болестта на Aлцхаймер. В зависимост от избора на критерии за класификация, заболяването се нарежда на второ или трето място сред причините за дегенеративни деменции в третата възраст.  Клиничната картина при БДТЛ се характеризира освен с деменция и със следната триада: флуктуации в когнитивното нарушение, паркинсонизъм и халюцинации

Леводопа
Най-ефикасният медикамент за лечение на паркинсонова болест. Леводопа попълва дефицита на допамин – химикалът, от който има недостиг при паркинсоновата болест.

Мултидисциплинарен екип
Група здравни специалисти – професионалисти в различни сфери, които работят заедно за лечението на комплексни болестни състояния. Този подход е много важен за хората с Паркинсон.

Двигателни (моторни) симптоми
Симптоми, свързани с движенията.

Неврологичен
Отнасящ се нервната система (включително мозъка, гръбначния мозък, периферните нерви и мускулите).

Недвигателни (немоторни) симптоми
Симптоми на паркинсоновата болест, които не са свързани с двигателни затруднения, като например…..

Фаза на „включване“/ „изключване“ (On/off)
Потенциален страничен ефект от леводопа и някои други антипаркинсонови лекарствени средства. Когато медикаментът действа, симптомите на паркинсон се контролират добре. Това е т.нар. „on“ фаза. Когато симптомите не са добре контролирани и медикаментозната терапия не им действа, това е т.нар. „off“ фаза.

Свързани новини