Роля на терапията с анти-TNF агенти в превенцията на Паркинсон при пациенти с IBD

Пациентите с възпалителни чревни заболявания (IBD – болест на Крон и язвен колит) са с повишен риск от развитие на болестта на Паркинсон, но навременното лечение с антитела срещу тумор некрозис фактор алфа (anti-TNF) изглежда осигурява протекция, показват резултатите от скорошно проучване, публикувано на 23 април в списание JAMA Neurology.

За да изчислят заболяемостта от Паркинсон сред пациентите с IBD и да оценят ефекта от анти-TNF терапията, авторите на проучването, начело с проф. Инга Питър от ISMMS в Ню Йорк, анализират данни за период от 16 години, обхващащи 170 млн. души.

Те намират  144 018 пациенти с IBD на средна възраст 51 г., 56% от които жени. Тези пациенти са сравнени  с кохорта от 720 090 здравимъже и жени.

Общо 1796 участници биват диагностицирани с Паркинсон, като честотата на невродегенеративното заболяване е с 28% по-висока при случаите с IBD, отколкото приздравите хора По този начин учените доказват връзката между възпалителните чревни заболявания и болест на Паркинсон.

Интересното е, че заболяемостта от Паркинсон е със 78% по-ниска при болните с IBD, които приемат анти-TNF терапия в сравнение с пациентите, които получават друг вид лечение. .

TNF инхибицията е терапевтична стратегия при множество невродегенеративни заболявания, сред които болестта на Алцхаймер, амиотрофичната латерална склероза и множествената склероза, но до този момент няма достатъчно обширни изследвания за ефекта й при болестта на Паркинсон, допълва проф. Питър.

Причината за това е, че TNF инхибицията не е ефективна при вече развило се заболяване, както и че медикаментите не преминават кръвно-мозъчната бариера.

Въпреки големия потенциал на терапията е необходимо да се проведат допълнителни проучвания, за да се определи точното време на започване, доза и режим на приемане, казват в заключение авторите.

Използван източник:

  1. Peter I, Dubinsky M, Bressman S, et al. Anti–Tumor Necrosis Factor Therapy and Incidence of Parkinson Disease Among Patients With Inflammatory Bowel Disease. JAMA Neurol. Published online April 23, 2018. doi:10.1001/jamaneurol.2018.0605

Свързани новини