Тест познава паркинсониците с най-голям риск от деменция

Според наскоро проведено проучване, онлайн тест с картинки може да идентифицира пациентите с Паркинсон с най-голям риск от деменция.

Подобни тестове биха могли в бъдеще да се използват за намиране на участници в изследвания, търсещи ефективно лечение на заболяването, поясняват авторите от Юнивърсити колидж в Лондон.

Деменцията се появява при половината от страдащите от болест на Паркинсон до 10 години от откриването на заболяването, като се смята, че най-засегнати от процеса са хората с проблем в разпознаването на образи.

Според изследването, при болните с Паркисон, при които е засегната областта в главния мозък, отговаряща за анализа на зрителната информация, вероятността за по-тежко протичане на болестта е по-голяма.

В хода на своя анализ, д-р Вайл и колектив прожектират пред участниците – пациенти с болест на Паркинсон и здрави хора за сравнение, изкривени образи на кучета и котки. Задача на всеки участник е да различи дали на снимката има куче или котка.

Тестът е лесен за всички, когато изображенията са правилни или са изкривени под голям ъгъл, но по средата, къде има малко изместване на картинката, се наблюдават големи разлики в отговорите, обясняват изследователите. Те установяват, че пациентите с невродегенеративното заболяване се справят много-по трудно с теста от техните здрави връстници.

Целта на изследователите е да установят дали тези пациенти ще имат по-големи трудности с паметта в по-късен етап на болестта. Другите тестове, тип „намери животното в картинката” и разпознаване на животни с периферното зрение, също са начини за разбиране на начина, по който мозъкът обработва зрителната информация, но теста с кучета и котки е най-ефективен.

Важно уточнение е, че разликите в отговорите на здравите участници и тези с болест на Паркисон не се дължат на проблеми със зрението. Проблемът с разпознаването на образи при тях не е в очите, а е в мозъка, казват учените. Те уточняват, че тези тестове не са еднакво ефективни при други заболявания, свързани с деменция като болест на Алцхаймер.

Свързани новини