Хирургично лечение на паркинсоновата болест

Managing the condition_surgery

Хирургично лечение на паркинсоновата болест

Понякога, дори и в по-ранни стадии на Паркинсон, лекарствата, които приемате под формата на таблетки, капсули или пластири, изчерпват действието си или пък не контролират в достатъчна степен симптомите на болестта. Тогава хирургическа интервенция би могла да бъде вариант за справяне с проблема.

Важно е да се уточни, че хирургичните интервенции за лечение на Паркинсон не лекуват и не забавят прогресирането на болестта, но може да помогнат на определени болни да контролират своите симптоми.

Поради рисковете, принципно свързани с мозъчната хирургия, оперативна намеса при  Паркинсон основно се прилага при болни, чиито симптоми не се повлияват от медикаментозна терапия.

Хирургична интервенция може също да се използва при наличие на силна дискинезия. Тя не е подходяща терапевтична алтернатива обаче, ако болният има много високо кръвно налягане, сърдечно и белодробно заболяване, тежка депресия, обърканост, деменция или психози.

Дълбока мозъчна стимулация

Дълбоката мозъчна стимулация (ДМС) е основният метод на хирургична намеса при паркинсоновата болест. При нея, в определени зони на стимулация в мозъка, се имплантират миниелектроди. Посредством проводници, електродите се свързват с генератор на импулси (нещо като мозъчен пейсмейкър) който се имплантира под кожата в горната част на гърдите. Този „мозъчен пейсмейкър“ генерира слаби електрически импулси, които стимулират и нормализират функцията на съответната структура в мозъка, което от своя страна повлиява симптомите. Тази операция се провежда под обща анестезия.

Каква е продължителността на ефекта от хирургичната операция и трябва ли пациентът да продължава  да приема лекарства за лечение на Паркинсон?

Дълбоката мозъчна стимулация значително повишава качеството на живот на пациента и способността за извършване на ежедневни дейности и задачи, но не спира прогресирането на паркинсоновата болест. След оперативната интервенция ще продължават да се развиват симптоми. Въпреки че режимът на медикаментозното лечение ще се промени, ще се наложи паркинсоникът да продължи да приема някои антипаркинсонови лекарства.

Таламотомия, палидотомия и субталамотомия

Това са друг вид оперативни интервенции за хирургично лечение на Паркинсон. При тях се извършва разрушаване на клетки в определени участъци на мозъка чрез нанасяне на лезии, които имат добър ефект по отношение на някои паркинсонови симптоми, като тремор и дискинезии. Тези хирургически интервенции обаче рядко се използват, защото могат да причинят необратими странични ефекти.

Свързани новини