Диагностициране

Ранната и точна диагностика от опитен невролог при болестта на Паркинсон е от ключово значение. Консултирането със специалист е съществен момент, защото болестта може да бъде погрешно диагностицирана като друго заболяване, което да повлияе и на последващата й терапия. Правилната и навременна диагностика е изключително важна, защото когато заболяването се установи в напреднал етап, лечението би могло да забави прогресията му, но не и да възстанови увредените неврони и съответно двигателните функции.

Пълната диагностика на болестта включва различни по вид изследвания, които са необходими, за да докажат категорично наличието именно на това заболяване, както и да определят стадия му. Препоръчително е да се извършат образни диагностични процедури, сред които магнитен резонанс или компютърна томография, и така да се изключат други причини за състоянието.

Сред най-необходимите прегледи е и т. нар. електромиография, представляваща запис и анализ на тремора (треперенето) на болния, което да го отличи от сходни оплаквания при други заболявания. Този вид преглед е от съществено значение, защото симптомът може да е белег за друго неврологично заболяване – т. нар. есенциален тремор на Минор, което изисква и различно лечение. При диагностиката на паркинсон се използват и тестове за оценка на познавателните способности, сред които внимание, ориентация за време и място, употреба на езика, тестове за абстрактно мислене, разсъждение и други.