Фокусирана субталамотомия при болест на Паркинсон

Фокусираният ултразвук представлява техника под образен контрол, която може да се използва за създаване на мозъчни лезии и е одобрена от Агенцията по храните и лекарствата в САЩ за таламотомия с цел лечение на треморите, характерни за болестта на Паркинсон (БП). Симптоматичното лечение с фокусиран ултразвук е минимално инвазивно и вероятно скоро ще измести рутинните инвазивни неврохирургични техники.

С цел проверяване на ефективността на тази техника при субталамотомия Martínez-Fernández et al. разпределят на случаен принцип 40 пациенти (средна възраст 58г.) със значително асиметрична симптоматика на БП в две групи със съотношение 2:1. Те преминават или през фокусирана ултразвукова субталамотомия контралатерално на двигателната симптоматика или през т. нар. „фалшива“ процедура.

Първата крайна цел по отношение на ефективността е появата на междугрупова разлика от началото на изследването до четвъртия месец по отношение на двигателната скала Movement Disorder Society–Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS). Оценява се само страната на тялото, която е противоположна на мозъчния имплант.

На четвъртия месец, средният MDS-UPDRS моторен скор намалява от изходната стойност 19.9 до 9.9 в групата на активно лечение и от 18.7 до 17.1 в контролната група. Междугруповата разлика се равнява на 8.1 точки.

Сред страничните ефекти са дискинезия при шестима пациенти, слабост при петима, речеви смущения при 15, слабост на лицевите мускули при трима и промяна в походката при 13. При шестима пациенти (22%) страничните ефекти се наблюдават в продължение на 12 месеца.

Коментар:

Сред сравнително младата кохорта от пациенти със значителна асиметрия на симптомите на БП, фокусираната ултразвукова субталамотомия води до значителна полза. Въпреки това, при някои болни се наблюдават сериозни странични ефекти.

Сравнително по-високият им дял може да бъде обяснен с намалената точност, когато таргетната структура е с толкова малка площ. Ето защо фокусираната ултразвукова терапия остава неодобрен метод, когато целевата структура е субталамичното ядро.

Източник:

  1. Martínez-Fernández R et al. Randomized trial of focused ultrasound subthalamotomy for Parkinson’s disease. N Engl J Med 2020 Dec 24; 383:2501. (https://doi.org/10.1056/NEJMoa2016311)

Свързани новини